10 formats voor online events 

Aan het organiseren van online evenementen kunnen verschillende doelstellingen ten grondslag liggen. Bedrijven die een online evenement organiseren voor medewerkers, klanten of andere relaties, werken doorgaans vanuit de intentie om te:   

  • Informeren
  • Motiveren
  • Overtuigen

Dit zijn natuurlijk niet de SMART doelstellingen waar je uiteindelijk mee zal werken, maar het omschrijft in grote lijnen waar het in de meeste gevallen om gaat. Het gewenste eindresultaat zit hem in het generen van conversies (zoals aanzetten tot aankoop), het versterken van de verbinding met je doelgroep of het positioneren van je merk.   

Jouw doelstelling bepaalt hoe je online evenement er uiteindelijk uit zal zien. Zo zijn er verschillende formats die je kunt kiezen. Wij zetten er 10 voor je op een rij: 

1: Virtueel congres
Geschikt voor een groot aantal deelnemers. Virtuele congressen hebben vaak een informatief karakter en een wat langer programma in vergelijking tot andere online evenementen. Je kunt met behulp van een green screen de host en de sprekers in een virtuele zaal “projecteren”. Een virtueel congres bestaat meestal uit een plenair programma, gevolgd door een aantal break-out sessies.

2: Workshop
Een workshop is bedoeld om een select gezelschap op interactieve wijze iets te leren. Hierbij is het belangrijk dat zowel de presentator, als de deelnemers zichtbaar zijn via hun webcam, bijvoorbeeld met behulp van Zoom.

3: Interview of Q&A
Een belangrijk onderwerp bespreken of je merk een gezicht geven? Interview een influencer uit je vakgebied of laat je publiek vragen stellen aan de directie van het bedrijf.

4: Expertsessie
Wanneer zich een “nieuwe” situatie voordoet waarbij er vragen of onzekerheden heersen, is een expertsessie het ideale format. Experts bespreken bijvoorbeeld een nieuw product of (crisis)situatie en behandelen vragen uit het publiek.

5: Debat
Een online debat is vergelijkbaar met een expertsessie, maar wordt ingezet om over actuele onderwerpen te discussiëren. De sprekers hoeven niet per se een “expert” uit het vakgebied te zijn, maar kunnen juist een realistische afspiegeling zijn van je doelgroep. 

6: Ontbijtsessie
Ideaal om een project op te starten met medewerkers die werken vanuit huis of teamleden/cursisten uit verschillende vestigingen. De onderlinge interactie speelt hier een grote rol. En natuurlijk is dit een ideale gelegenheid om een verrassingsontbijtje te laten bezorgen.

7: Gamification
Opdrachten uitvoeren en dingen leren met een hoge funfactor is goed voor de teambuilding en motivatie! Gamification is het toevoegen van spelelementen aan activiteiten om gedragsverandering te stimuleren. Bijvoorbeeld met een bedrijfsapp die gewenst gedrag beloond door een smiley of een puntensysteem. Of door middel van een online escape room of pubquiz met vragen en puzzels die geheel zijn toegespitst op jouw bedrijf.

8: Award ceremonie
De ideale manier om medewerkers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Dit format is met name geschikt voor grotere bedrijven en kan bijvoorbeeld ingezet worden als (onderdeel van een) jaarlijks evenement.

9: Productpresentatie
Een nieuw product of nieuwe dienst introduceren? Je kan je bereik aanzienlijk vergroten door dit online te doen. Dit kan via een livestream of neem de beelden van tevoren op en host een live chatsessie voor vragen tijdens de première.

10: TV Show
Je eigen talkshow! Er zijn tal van manieren om hier invulling aan te geven: een combinatie van interessante tafelgasten, een (product)demonstratie, een interview, entertainment, een reporter op een externe locatie, etc. Dit format is dan ook in veel gevallen toepasbaar maar vraagt ook de nodige voorbereiding. Het moet er natuurlijk “smooth” uitzien en interessant zijn voor je doelgroep. Het grote verschil ten opzichte van een TV Show op televisie is dat interactie met je publiek te allen tijde centraal staat.

Natuurlijk zijn er nog veel meer formats te bedenken en kan je ook formats combineren. Jouw doelstelling, doelgroep en beschikbare middelen zijn bepalend voor de uiteindelijke invulling van je online evenement. Wij willen je natuurlijk graag helpen in de voorbereiding en zorgen dat alles perfect verloopt!